جدیدترین ها پرفروش ترین ها برترین ها
top-seller
new-cats
عباس بهنیا
معرفی تکنیک آبرنگ (1) معرفی تکنیک آبرنگ (2) آشنایی با لوازم آبرنگ یک نمونه کار عملی به روش خیس در …
4h
53m
501
عباس بهنیا
آشنایی با تکنیک رنگ و روغن ومعرفی ابزار ها کشیدن طبیعت بی جان با تکنیک رنگ وروغن (1) کشیدن طبیعت …
5h
5m
501
عباس بهنیا
مقدمه ومعرفی ابزارها اجرای طبیعت بی جان با تکنیک پاستل (1) اجرای طبیعت بی جان با تکنیک پاستل (2) اجرای …
مقدماتی ،متوسطه ،پیشرفته
4h
57m
502
عباس بهنیا
نـکاتـی در مـورد نقاشـی با مـداد رنـگی: در تکنیک‌های نقاشی با مداد رنگی می‌توان تنها از سه رنگ اولیه استفاده …
مقدماتی ،متوسطه ،پیشرفته
4h
56m
501