جدیدترین ها پرفروش ترین ها برترین ها
top-seller
new-cats
خانم سلحشور
01)         آموزش دامن شیفت : پیاده سازی روی الگو 02)         آموزش دامن شیفت : پیاده سازی روی پارچه …
4h
49m
502
خانم سلحشور
01)       آموزش دامن ساده (پنس دار ): رسم الگو (1) 02)       آموزش دامن ساده (پنس دار ): رسم الگو (2) …
5h
7m
502
خانم سلحشور
DVD1 1.آموزش دوخت بالاتنه با یقه آرشال آموزش دوخت بالاتنه با یقه آرشال آموزش دوخت بالاتنه با یقه آرشال آموزش …
5h
0m
502
خانم سلحشور
DVD1 1.آموزش دوخت لباس بارداری 2.آموزش دوخت مانتو یقه آبشاری : قسمت اول آموزش دوخت مانتو یقه آبشاری : قسمت …
4h
46m
502
خانم سلحشور
آنچه در این مجموعه خواهید آموخت: DVD1 1.آموز ش دوخت چادر :قسمت اول 2.آموزش دوخت چادر :قسمت دوم 3.آموزش دوخت …
4h
34m
502