جدیدترین ها پرفروش ترین ها برترین ها
top-seller
new-cats
خانم صمیمی
آنچه دز این مجموعه خواهید آموخت: 1)           معرفی مواد تزئینی 2)         معرفی ابزارهای سفره آرایی قسمت 1 3)         معرفی ابزارهای …
9h
52m
503
خانم صمیمی
آنچه در این مجموعه خواهید آموخت: فصل 1 مقدمه : معرفی وسایل مورد نیاز دیزاین وتزئین گردو (1) دیزاین و …
4h
49m
501
خانم صمیمی
آنچه در این مجموعه خواهید آموخت: 01)        ساخت نما ترک ریز (1) 02)       ساخت نما ترک ریز …
4h
40m
501
خانم صمیمی
آنچه ر این مجموعه خواهید آموخت: فصل 1 •           معرفی مواد اولیه وظروف مورد نیاز •           آموزش نحوه تزئین ظروف …
4h
9m
501
خانم صمیمی
آنچه در این مجموعه خواهید آموخت: فصل 1 معرفی مواد اولیه وظروف مورد نیاز آموزش نحوه تزئین ظروف (1) آموزش …
4h
50m
502
12