لوح دانش

برترین ها پرفروش ترین ها جدیدترین ها
new-cats
یار محمدی
آموزش طبق کتاب درسی همراه با حل تمرینات مهم و تشریح کتاب توزضیح گرامر به زبان ساده
8h
40m
502
نژاد مبشر
آنچه در این مجموعه خواهید آموخت : فصل 1: مجموعه، الگو و دنباله – درس اوّل: مجموعه های متناهی و …
22h
50m
504
نانکلی
آنچه در این مجموعه خواهید آموخت : فصل1: ترسیم های هندسی و استدلال درس اول: ترسیم های هندسی – درس …
7h
20m
505
ایوب گچلو
آنچه در این مجموعه خواهید آموخت : درس اول: انسان و تفکر درس دوم: چگونه تعریف می کنیم؟ درس سوم: …
5h
0m
502
سافی
همراه با آخرین تغییرات کتب درسی برترین اساتید آموزش پرورش
16h
10m
501