جستجو
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type

سر فصل ها

سرفصل ها ارائه نشده است

درباره دوره

Spss یک نرم افزار کاربردی و شناخته شده در علوم انسانی است، از این نرم افزار ویرایش های مختلفی ارائه شده است20
رشته هایی که به این نرم افزار سروکار دارد، انواع گرایش های روانشناسی، گرایشهای رشته مشاوره، روانسنجی، روانشناسی اجتماعی و سایر علوم انسانی و برخی از گرایشات مدیریت است. در واقع هر کجا که از پرسشنامه ها و آزمونها استفاده شود Spss نقش اساسی برای تحلیل داده ها دارد و نیاز به آن احساس می شود، علاوه بر رشته های علوم انسانی و اجتماعی، رشته های پزشکی و سلامت نیز از این نرم افزار برای تحلیل داده های خود استفاده می کنند.
روند کار با spss این گونه است که پیش از وارد کردن داده ها ابتدا باید متغیرهای خود را تعریف کنیم. یعنی برای نرم افزار Spss مشخص کنیم که چند سوال داریم، چه متغیرهایی مورد نظر است، و چه نوع داده هایی را می خواهیم وارد کنیم و اما مهم تر از آن و قبل از تعریف متغیر ها، باید بدانیم چه نوع کاری می خواهیم انجام دهیم به عبارتی دیگر باید بدانیم قصد انجام چه نوع آزمون و عملیاتی را داریم، چون روش وارد کردن داده ها، بسته به نوع آزمون متفاوت خواهد بود، پس تا زمانی که نمی دانیم چه آزمونی باید انتخاب کنیم، بهتر است داده های خود را وارد نکنیم…

آنچه در این مجموعه خواهید آموخت:

سرفصل های آموزشی SPSS 20
1) حذف نرم افزار از ویندوز
2) نکات لازم برای طراحی پژوهش
3) انتخاب مقیاسها و ابزارهای اندازه گیری مناسب
4) طراحی پرسشنامه ها
5) قالب بندی پاسخ ها در هر پرسش
6) روش و شیوه های کد گذاری متغییر ها
7) کد گذاری کردن پاسخ های هر پرسش
8) کد گذاری پاسخ های باز
9) اجرای نرم افزار
10) رابط کاربر نرم افزار
11) باز کردن یک فایل داده موجود
12) کار با فایل های داده
13) ایجاد فایل داده جدید
14) پنجره های مختلف نرم افزار
15) کادر های گفتگو
16) استفاده از راهنمای نرم افزار
17) مراحل انجام کار
18) تعریف متغییر ها
19) راه های میانبر برای تعریف متغییرها
20) وارد کردن داده ها
21) تکنیک های خاص در برسی داده ها
22) تصحیح اشتباهات در داده ها
23) فرایند برسی داده ها
24) متغییر های طبقه ای
25) متغییرهای پیوسته
26) داده های از دست رفته
27) سنجش نرمال بودن داده ها
28) برسی داده های خارج از دامنه
29) فواید استفاده از نمودارها
30) نمودارهای ستونی
31) نمودارهای میله ای
32) نمودارهای خطی
33) نمودار های پراکنش
34) نمودارهای جعبه ای
35) ویرایش نمودارها
36) انتقال نمودارها به نرم افزار های مختلف
37) آماده سازی داده های خام
38) محاسبه نمره ها
39) تبدیل متغییر ها
40) تقسیم یک متغییر پیوسته به گروه های مختلف
41) تغییر طبقاب در یک متغییر طبقه بندی شده
42) برسی پایانی مقیاس ها
43) الگو های انتخاب روش مناسب
44) برسی روش های مختلف آماری
45) تفاوت بین گروه ها
46) فرآیند تصمیم گیری
47) روش های همبستگی
48) تحلیل همبستگی
49) ضرایب همبستگی
50) مقایسه کردن ضرایب همبستگی
51) همبستگی تفکیکی
52) رگرسیون چند گانه
53) رگرسیون چند گانه استاندارد
54) رگرسیون چند گانه سلسله مراتبی
55) رگرسیون لوجستیک
56) تحلیل عاملی
57) روش های پارامتریک و غیره پارامتریک
58) آزمون مجذور کای
59) آزمون ویلکاکسون
60) آزمون فرید من
61) آزمونT
62) آزمونT نمونه های پیوسته
63) تحلیل وارایانس یک طرفه
64)آشنایی با spss 21
شماره مجوز : 800093054108
توضیحات بیشتر ...

درباره مدرس

تصویر پروفایل
محمد شهیدیshahidi
خرید آموزش اس پی اس اس 20
سطح آموزش: مقدماتی ،متوسطه ،پیشرفته
مدت آموزش:
5 ساعت
50 دقیقه
30000هزارتومان
خرید و دانلود دوره
تمایل به خرید فیزیکی محصول دارم