سر فصل ها

سرفصل ها ارائه نشده است

درباره دوره

توضیحات بیشتر ...

درباره مدرس

تصویر پروفایل
آدام کریسپی از کمپانی لینداlinda
خرید آموزش ام اس پروجکت 2013 از کمپانی لیندا زبان اصلی
سطح آموزش:
مدت آموزش:
0h
0m
18500هزارتومان
خرید و دانلود دوره
تمایل به خرید فیزیکی محصول دارم