جستجو
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type

سر فصل ها

معرفی استاد
درس اول
درس دوم
درس سوم
ادامه ویدئو ها

درباره دوره

روش تدریس استاد در این مجموعه آموزشی

– تدریس خط به خط کتاب تدرسی

– ارائه سوالات و نکات امتحانی و کنکوری در حین تدریس

– تجزیه و تحلیل مفهومی نکات کتاب و طرح سوالات احتمالی

– ارائه تصاویر علمی و مرتبط با کتاب و تشریح تصویری

– ارائه انیمیشن های مرتبط با مفاهیم کتاب و تشریح انیمیشنی مفاهیم کتاب درسی

– ارائه رهنمودهای انگیزشی برای  اینکه چطور در زیست شناسی بهترین باشیم

آنچه در این مجموعه خواهید آموخت

فصل1 – تنظیم عصبی

گفتار1 – یاخته های بافت عصبی

گفتار2 – ساختار دستگاه عصبی

فصل2 – حـــواس

گفتار1 – گیرنده های حسی

گفتار2 – حــواس ویژه

گفتار3 – گیرنده های حسی جانوران

فصل3 – دستگاه حرکتی

گفتار1 – استخوان ها و اسکلت

گفتار2 – ماهیچه و حرکت

فصل4 – تنظیم شیمیایی

گفتار1 – ارتباط شیمیایی

گفتار2 – غدّه های درون ریز

فصل 5 – ایمـنــی

گفتار 1 – نخستین خط دفاعی: ورود ممنوع

گفتار2 – دومین خط دفاعی

واکنش های عمومی اما سریع

گفتار3 – سومین خط دفاعی: دفاع اختصاصی

فصل6 – تقسیم یاخته

گفتار1 – کـرومـوزوم

گفتار2 – میـتــوز

گفتار3 – میتوز و تولید مثل جنسی

فصل7 – تولید مثل

گفتار1 – دستگاه تولید مثل در مرد

گفتار2 – دستگاه تولید مثل در زن

گفتار3 – رشد و نمو جنین

گفتار4 – تولید مثل در جانوران

فصل8 – تولید مثل نهاندانگـان

گفتار1 – تولید مثل غیر جنسی

گفتار2 – تولید مثل جنسی

گفتار3 – از یاخته تخم تا گیاه

فصل9 – پاسخ گیاهان به محرکها

گفتار1 – تنظیم کننده های رشد درگیاهان

گفتار2 – پاسخ به محیط

توضیحات بیشتر ...

درباره مدرس

تصویر پروفایل
محمد ملکیmalek
خرید آموزش تصویری زیست شناسی سال یازدهم
سطح آموزش:
مدت آموزش:
21 ساعت
40 دقیقه
40000تومان
خرید و دانلود دوره
تمایل به خرید فیزیکی محصول دارم