جستجو
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type

سر فصل ها

1-معرفی استاد
2-ستایش
3-درس یکم : نیکی-کارگاه متن پژوهشی
4-درس یکم : نیکی جلسه دوم
ادامه ویدئو ها

درباره دوره

آنچه در این مجموعه تدریس خواهد شد:

1-معرفی استاد
2-ستایش
3-درس یکم : نیکی-کارگاه متن پژوهشی
4-درس یکم : نیکی جلسه دوم
5-درس دوم : قاضی بست-کارگاه متن پژوهشی
6-شعر خانی زاغ و کبک
7-در کوی عاشقان-کارگاه متن پژوهشی-گنج حکمت : چنان باش
8-ذوق لطیف -کارگاه متن پژوهشی
9-روان خوانی : اولین روزی که به خاطر دارم
10-پرورده عشق-کارگاه متن پژوهشی-گنج حکمت : مردان واقعی
11-درس هفتم : باران محبت
12-کارگاه متن پژوهشی-شعر خوانی : آفتاب حسن
13-درس هشتم : در امواج سند
14-کارگاه متن پژوهشی-گنج حکمت : چو سرو باش
15-درس نهم : آغازگری تنها
16-روان خوانی : تا غزل بعد …..
17-درس دهم : رباعی های امروز-گنج حکمت : به یاد 22 بهمن
18-درس یازدهم : سپیده می آید-شعرخوانی : مثنوی عاشقی
19-درس دوازدهم : کاوه دادخواه
20-کارگاه متن پژوهشی-گنج حکمت : کاردانی
21-درس چهاردهم : حمله حیدری شعرخوانی : وطن
22-درس پانزدهم : کبوتر طوق دار
23-کارگاه متن پژوهشی-گنج حکمت :مهمان ناخواسته
24-درس شانزدهم : قصه عینکم
25-روان خوانی : دیدار
26-درس هفدهم : خاموشی دریا-گنج حکمت : تجسم عشق
27-درس هجدهم : خوان عدل-روان خوانی : آذرباد

توضیحات بیشتر ...

درباره مدرس

تصویر پروفایل
محمود رضا سازواریsazvari
خرید آموزش تصویری فارسی یازدهم ( رشته ریاضی و تجربی )
سطح آموزش:
مدت آموزش:
15 ساعت
40 دقیقه
25000تومان
خرید و دانلود دوره
تمایل به خرید فیزیکی محصول دارم