جستجو
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type

سر فصل ها

1-آشنایی با استاد
2- الکتریسته ساکن - بار الکتریکی - کوانتیده بودن - قانون کولن
3-حل مثال برای قانون کولن
4-میدان الکتریکی
5-خطوط میدان الکتریکی-انرژی پتانسیل الکتریکی
ادامه ویدئو ها

درباره دوره

آموزش تصویری فیزیک دو تجربی سال یازدهم

1-آشنایی با استاد
2- الکتریسته ساکن – بار الکتریکی – کوانتیده بودن – قانون کولن
3-حل مثال برای قانون کولن
4-میدان الکتریکی
5-خطوط میدان الکتریکی-انرژی پتانسیل الکتریکی
6-پتانسیل الکتریکی
7-پتانسیل الکتریکی و حل مثال-میدان الکتریکی داخل رسانا
8-چگالی سطحی بار الکتریکی-خازن
9-ظرفیت خازن با دی الکتریک-انرژی خازن
10-جریان الکتریکی-مقاومت الکتریکی و قانون اهم
11-عوامل موثر بر مقاومت الکتریکی
12-انواع مقاومت ها-نیروی محرکه الکتریکی و مدارها
13-حل مثال-توان در مدارالکتریکی
14-ترکیب مقاومت ها-تقسیم جریان در شاخه های موازی
15-قاعده انشعاب و حل مثال
16-مغناطیس و قطب های مغناطیسی-میدان مغناطیسی-نیرو بر ذره باردار
17-نیروی مغناطیسی وارد بر سیم حامل جریان
18-میدان مغناطیسی حاصل از جریان الکتریکی
19-حل مثال
20-خاصیت مغناطیسی مواد

توضیحات بیشتر ...

درباره مدرس

تصویر پروفایل
عارف پورarefpoor
خرید آموزش تصویری فیزیک دو(رشته تجربی) سال یازدهم
سطح آموزش:
مدت آموزش:
8 ساعت
20 دقیقه
32000تومان
خرید و دانلود دوره
تمایل به خرید فیزیکی محصول دارم