جستجو
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type

سر فصل ها

معرفی استاد
درس اول
درس دوم
درس سوم
ادامه ویدئو ها

درباره دوره

آموزش تصویری هندسه 2 یازدهم رشته ریاضی و تجربی

1-معرفی استاد
2-زوایا در دایره-زاویه مرکزی-محاطی،ظلی
3-زوایای حاصل از برخورد 2 وتر در داخل و خارج دایره
4-روابط طولی در دایره-رسم مماس بر دایره از یک نقطه خارج دایره-مماس مشترک
5-دایره های محاطی ومحیطی مثلث
6-چهار ضلعی های محاطی و محیطی،خواص آن-چند ضلعی های منظم-زاویه دید
7-بازتاب،دوران،انتقال،تجانس
8-مسئله هم پیرامونی-مسئله پیدا کردن کوتاه ترین مسیر-کاربردهای تقارن
9-قضیه سینوس ها-قضیه کسینوس ها
10-قضیه نیمسازها-قاعده هرون
11-حل تمرین های کتاب بخش اول
12-حل تمرین های کتاب بخش دوم

توضیحات بیشتر ...

درباره مدرس

تصویر پروفایل
نانکلیnanki
کارشناس ارشد ریاضی محض فارق التحصیل دانشگاه امیر کبیر مدرس دانشگاه پیام نور -تهران مدرس دانشگاه علمی -کاربردی مولف کتاب راهنمای ریاضی عمومی پیام نور
خرید آموزش هندسه 2 ( رشته ریاضی و تجربی) سال یازدهم
سطح آموزش:
مدت آموزش:
5 ساعت
50 دقیقه
32000تومان
خرید و دانلود دوره
تمایل به خرید فیزیکی محصول دارم