سر فصل ها

سرفصل ها ارائه نشده است

درباره دوره

توضیحات بیشتر ...

درباره مدرس

تصویر پروفایل
آدام کریسپی از کمپانی لینداlinda
خرید آموزش جامع اکسس 2016 زبان اصلی
سطح آموزش:
مدت آموزش:
6h
40m
20000هزارتومان
خرید و دانلود دوره
تمایل به خرید فیزیکی محصول دارم