سر فصل ها

سرفصل ها ارائه نشده است

درباره دوره

-آموزش مفاهیم کتاب درسی و نکات کلیدی آن

– بر اساس آخرین تغییرات و طبق ساختار کتاب

– آموزش حرفه ای با بهره گیری از اساتید برتر

– ویژه معدل سازی به همراه روش های حل مسئله

– حل سوالات و تمرینات کتاب به صورت نکته ای

– دارای مجوز ارشاد و فرهنگ و ارشاد اسلامی

3dvd

آنچه در این مجموعه خواهید آموخت:

فصل 1 : مجموعه ها

فصل 2 : عددهای حقیقی

فصل 3 : استدلال و اثبات در هندسه

فصل 4 : توان و ریشه

فصل 5 : عبارت های جبری

فصل 6 : خط و معادله های خطی

فصل 7 : عبارت های گویا

فصل 8 : حجم و مساحت

 

شماره شناسه اثر:050654-02271-8

توضیحات بیشتر ...

درباره مدرس

تصویر پروفایل
نجاتیnejati
خرید آموزش ریاضی سال نهم
سطح آموزش:
مدت آموزش:
23h
20m
قیمت گذاری نشده است
خرید و دانلود دوره
تمایل به خرید فیزیکی محصول دارم