جستجو
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type

سر فصل ها

سرفصل ها ارائه نشده است

درباره دوره

آنچه در این مجموعه خواهید آموخت:

فصل 1

•           مقدمه : معرفی وسایل مورد نیاز

•           دیزاین وتزئین گردو (1)

•           دیزاین و تزئین گردو (2)

•           دیزاین وتزئین بادام

•           دیزاین وتزئین فندق

•           دیزاین وتزئین نبات

•           تزئین مخروطی بادام (1)

•           تزئین مخروطی بادام (2)

•           نون وپنیر سفره عقد (1)

•           نون و پنیر سفره عقد (2)

فصل 2

•           تزئین ادویجات سفره عقد (1)

•           تزئین ادویجات سفره عقد (2)

•           تزئین ادویجات سفره عقد (3)

•           تزئین انواع یاد بود (1)

•           تزئین انواع یاد بود (2)

•           تزئین انواع یاد بود (3)

•           تزئین انواع یاد بود (4)

•           تزئین انواع یاد بود (5)

•           تزئین انواع یاد بود (6)

•           تزئین انواع یاد بود (7)

فصل 3

•           تزئین انواع یاد بود (8)

•           تزئین جاحلقه ای(1)

•           تزئین جاحلقه ای(1)

•           تزئین جاحلقه ای(1)

•           تزئین جاحلقه ای(1)

•           تزئین جاحلقه ای(1)

•           تزئین ظرف عسل وماست

فصل 4

•           تزئین ظروف : نمونه (1)

•           تزئین ظروف : نمونه (2)

•           تزئین ظروف : نمونه (3)

•           تزئین ظروف : نمونه (4)

•           تزئین ظروف : نمونه (5)

•           تزئین ظروف : نمونه (6)

•           تزئین ظروف : نمونه (7)

•           تزئین ظروف : نمونه (8)

•           تزئین ظروف : نمونه (9)

•           تزئین ظروف : نمونه

توضیحات بیشتر ...

درباره مدرس

تصویر پروفایل
لوح دانشمدیریت
خرید آموزش سرمه دوزی و روبان دوزی
سطح آموزش:
مدت آموزش:
5 ساعت
0 دقیقه
قیمت گذاری نشده است
خرید و دانلود دوره
تمایل به خرید فیزیکی محصول دارم