جستجو
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type

سر فصل ها

1) معرفی نرم افزار
2)تنظيم فضای کاری
3)کار با فايل های تمرين
4)رابط کاربر نرم افزار
5)يافتن ابزارها
6)کار با ToolSpace
7)کار با پنجره Panorama
8)استفاده از دستورات اوليه
ویدئو هایی از سر فصل های آموزشی
1) معرفی نرم افزار 00:00:00
2)تنظيم فضای کاری 00:00:00
3)کار با فايل های تمرين 00:00:00
4)رابط کاربر نرم افزار 00:00:00
5)يافتن ابزارها 00:00:00
6)کار با ToolSpace 00:00:00

درباره دوره

آنچه در این مجموعه خواهید آموخت:
سرفصل های آموزشی Civil3D 2013
1) معرفی نرم افزار
2)تنظيم فضای کاری
3)کار با فايل های تمرين
4)رابط کاربر نرم افزار
5)يافتن ابزارها
6)کار با ToolSpace
7)کار با پنجره Panorama
8)استفاده از دستورات اوليه
9)انتخاب و از انتخاب خارج کردن اشياء
10)استفاده از حالت چسبندگی به اشياء
11)تنظيم وضعيت صفحه ترسيم
12)بررسی مدل در حالتهای مختلف نمايشی
13)توليد نقاط
14)توليد کليد های توصيفی
15)ايجاد گروه نقاط
16)وارد کردن نقاط از درون پايگاه داده
17)نمايش و ويرايش نقاط
18)نمايش يک ترسيم از منابع خارجی
19)تغيير سبک گروه نقاط
20)تغيير ترتيب نمايش گروه نقاط
21)ويرايش نقاط
22)ايجاد مشخصات دلخواه بر روی نقاط
23)ايجاد يک Label Style
24)اختصاص ويژگی ها بر روی نقاط
25)وارد کردن مشخصات توسط کاربر
26)پرس و جو بر اساس مشخصات
27)مفهوم سطح
28)توليد سطح Tin
29)اضافه کردن داده های منحنی ميزان
30)اضافه کردن خطوط شکست
31)اضافه کردن مرز بيرونی
32)کار با سطوح بزرگ
33)وارد کردن داده ها به سطح
34)ساده سازی سطح
35)تغيير شيوه نمايش سطح
36)استفاده ازشيوه های متفاوت نمايش سطح
37)برچسب گذاری سطوح
38)ويرايش داده های سطح
39)تغيير قطر چهار ضلعی
40)حذف خطوط TIN
41)اضافه کردن مرز پنهان کننده
42)نرم کردن سطح
43)توليد آبخيز ها و آبپخشان
44)ترکيب بندی سبک آبخيزها
45)آناليز مربوط به آب پخشان
46) آناليز مربوط به آب خيزها
47) استخراج اشياء از سطح
48) حليل روان آب ها
49) توليد اطلاعات مربوط به سطح
50) توليد يک سطح از نوع حجمی
51) انجام محاسبات حجم ترکيبی
52)مفهوم داده های نقشه برداری
53)تنظيمات SURVEY
54)توليد پايگاه داده ها تجهيزات
55)تنظيمات مربوط به سرشکنی
56)تنظيم شيوه نمايش داده های نقشه برداری
57)تنظيمات مربوط به کدگذاری خطوط کاری
58)وارد کردن داده های نقشه برداری
59)به روز کردن داده های ورودی
60)نمايش و ويرايش داده های نقشه برداری
61)ويرايش اشکال
62)تحليل و سرشکنی داده های نقشه برداری
63)آماده سازی تحليل گر پيمايش
64)آماده سازی تحليل گر کمترين مربعات
65)انتقال و دوران پايگاه داده
66) مفهوم مسير
67) اضافه کردن مسيرها
68) منحنی های شناور برای ترسيم مسيرها
69) ويرايش مسيرها
70) ويرايش مسير توسط گيره ها
71) اعمال ماسک بر روی مسيرها
72) مفهوم مقاطع طولی و نحوه ايجاد آن
73) توليد خط پروژه
74) توليد پروفيل سطح
75) تغيير سبک مقطع طولی
76) توليد قطعات ملکی
77) تقسيم يک قطعه
78) توليد قطعات مجزا
79) استفاده تمپليتها برای توليد مقطع جاده نهايي
80) ابزاهای مدل سازی مسيرهای نهايي
81) توليد مسيرهای نهايي با خط انتقال
82)استفاده از ابزارهای مستند سازی
83) توليد View frame

به همراه نرم افزار:

Civil3D 2016 64 bit
Civil3D 2013 32&64 bit
توضیحات بیشتر ...

درباره مدرس

تصویر پروفایل
پژمان اسلامیpezhman
خرید آموزش سیویل تری دی 2013 تدریس استاد پژمان اسلامی
سطح آموزش: مقدماتی ،متوسطه ،پیشرفته
مدت آموزش:
8 ساعت
30 دقیقه
24000تومان
خرید و دانلود دوره
تمایل به خرید فیزیکی محصول دارم