جستجو
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type

سر فصل ها

سرفصل ها ارائه نشده است

درباره دوره

آنچه در این مجموعه خواهید آموخت:

فصل 1

 • مقدمه : معرفی وسایل مورد نیاز
 • دیزاین وتزئین گردو (1)
 • دیزاین و تزئین گردو (2)
 • دیزاین وتزئین بادام
 • دیزاین وتزئین فندق
 • دیزاین وتزئین نبات
 • تزئین مخروطی بادام (1)
 • تزئین مخروطی بادام (2)
 • نون وپنیر سفره عقد (1)
 • نون و پنیر سفره عقد (2)

فصل 2

 • تزئین ادویجات سفره عقد (1)
 • تزئین ادویجات سفره عقد (2)
 • تزئین ادویجات سفره عقد (3)
 • تزئین انواع یاد بود (1)
 • تزئین انواع یاد بود (2)
 • تزئین انواع یاد بود (3)
 • تزئین انواع یاد بود (4)
 • تزئین انواع یاد بود (5)
 • تزئین انواع یاد بود (6)
 • تزئین انواع یاد بود (7)

فصل 3

 • تزئین انواع یاد بود (8)
 • تزئین جاحلقه ای(1)
 • تزئین جاحلقه ای(1)
 • تزئین جاحلقه ای(1)
 • تزئین جاحلقه ای(1)
 • تزئین جاحلقه ای(1)
 • تزئین ظرف عسل وماست

فصل 4

 • تزئین ظروف : نمونه (1)
 • تزئین ظروف : نمونه (2)
 • تزئین ظروف : نمونه (3)
 • تزئین ظروف : نمونه (4)
 • تزئین ظروف : نمونه (5)
 • تزئین ظروف : نمونه (6)
 • تزئین ظروف : نمونه (7)
 • تزئین ظروف : نمونه (8)
 • تزئین ظروف : نمونه (9)
 • تزئین ظروف : نمونه (10)

فصل 5

 • دیزاین مواد اصلی سفره عقد: تخم مرغ
 • دیزاین مواد اصلی سفره عقد: بادام
 • دیزاین مواد اصلی سفره عقد: گردو
 • دیزاین مواد اصلی سفره عقد: فندق
 • دیزاین مواد اصلی سفره عقد: نبات
 • دیزاین مواد اصلی سفره عقد: سکه
 • دیزاین مخروطی گردو
 • دیزاین مخروطی فندق
 • دیزاین مخروطی تخم مرغ ونبات
 • دیزاین مخروطی سکه

فصل 6

 • تکمیل دیزاین مخروطی گردو
 • تکمیل مخروطی نبات
 • تکمیل دیزاین مخروطی تخم مرغ وشاخه کردن سکه
 • گل آرایی: فندق تخم مرغ نبات گردو
 • گل آرایی: کارهای شاخه ای
 • چیدمان سفره عقد
توضیحات بیشتر ...

درباره مدرس

تصویر پروفایل
خانم صمیمیsamimi
خرید آموزش طراحی و چیدمان سفره عقد
سطح آموزش:
مدت آموزش:
4 ساعت
49 دقیقه
قیمت گذاری نشده است
خرید و دانلود دوره
تمایل به خرید فیزیکی محصول دارم