سر فصل ها

سرفصل ها ارائه نشده است

درباره دوره

معرفی تکنیک آبرنگ (1)

معرفی تکنیک آبرنگ (2)

آشنایی با لوازم آبرنگ

یک نمونه کار عملی به روش خیس در خیس (1)

یک نمونه کار عملی به روش خیس در خیس (2)

استفاده از سفیدی مقوا در تکنیک آبرنگ (1)

استفاده از سفیدی مقوا در تکنیک آبرنگ  (2)

لکه یا داغ در آبرنگ

استفاده از دستمال کاغذی در برداشت رنگ

یک مدل آبرنگ از طبیعت بی جان (1)

یک مدل آبرنگ از طبیعت بی جان (2)

چشم ها را باید شست جوری دیگر باید دید : آبرنگ از مرداب (1)

چشم ها را باید شست جوری دیگر باید دید : آبرنگ از مرداب (2)

ترکیب چهار تکنیک آبرنگ در موضوع پاییز (1)

ترکیب چهار تکنیک آبرنگ در موضوع پاییز (2)

اجرای نقاشی آبرنگ در ترکیب بندی های متفاوت (1)

اجرای نقاشی آبرنگ در ترکیب بندی های متفاوت (2)

اجرای نقاشی آبرنگ در ترکیب بندی های متفاوت (3)

اجرای نقاشی آبرنگ در ترکیب بندی های متفاوت

شماره مجوز:8000930023576

توضیحات بیشتر ...

درباره مدرس

تصویر پروفایل
عباس بهنیاbehnia
خرید آموزش نقاشی تکنیک آبرنگ
سطح آموزش:
مدت آموزش:
4h
53m
قیمت گذاری نشده است
خرید و دانلود دوره
تمایل به خرید فیزیکی محصول دارم