سر فصل ها

سرفصل ها ارائه نشده است

درباره دوره

           آموزش  ساز نی

آنچه در این مجموعه خواهید آموخت:

01)       چهارگاه (1)
02)       چهارگاه (2)
03)       چهارگاه (3)
04)       چهارگاه (4)
05)       راست پنجگاه (1)
06)       راست پنجگاه (2)
07)       راست پنجگاه (3)
08)       راست پنجگاه (4)
09)       شورز، شورلا، دشتی
10)       افشاری ، اصفهان ، بیات ترک
11)       سه گاه ، همایون
12)       تنصیف ها وقطعات (1)
13)       تنصیف ها وقطعات (2)
14)       تنصیف ها وقطعات (3)
15)       تنصیف ها وقطعات (4)
16)       تنصیف ها وقطعات (5)
17)       تنصیف ها وقطعات (6)
18)       تنصیف ها وقطعات (7)
19)       تنصیف ها وقطعات (8)
20)       تنصیف ها وقطعات (9)

شماره شناسه اثر:019441-00093-8

توضیحات بیشتر ...

درباره مدرس

تصویر پروفایل
محمد عابدینیabedini
خرید اموزش ساز نی سطح پیشرفته
سطح آموزش: پیشرفته
مدت آموزش:
5h
0m
قیمت گذاری نشده است
خرید و دانلود دوره
تمایل به خرید فیزیکی محصول دارم