سر فصل ها

سرفصل ها ارائه نشده است

درباره دوره

تدریس پله ای از پایه تا تیز هوشان

تقویت پایه ریاضی  جهت آمادگی در امتحانات پایان ترم

آمادگی  آزمون های مدارس تیز هوشان (سمپاد )

آمادگی آزمون های مدارس نمونه دولتی

توضیحات بیشتر ...

درباره مدرس

تصویر پروفایل
لوح دانشمدیریت
خرید ریاضی تیز هوشان (پایه هفتم هشتم نهم )
سطح آموزش:
مدت آموزش:
0h
50m
قیمت گذاری نشده است
خرید و دانلود دوره
تمایل به خرید فیزیکی محصول دارم