جستجو
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type

سر فصل ها

سرفصل ها ارائه نشده است

درباره دوره

آنچه در این مجموعه خواهید آموخت :

فصل 1: مجموعه، الگو و دنباله

– درس اوّل: مجموعه های متناهی و نامتناهی

– درس دوم: متمم یک مجموعه

– درس سوم: الگو و دنباله

– درس چهارم: دنباله های حسابی و هندسی

فصل 2: مثلثات

– درس اوّل: نسبت های مثلثاتی

– درس دوم: دایره مثلثاتی

– درس سوم: روابط بین نسبت های مثلثاتی

فصل 3: توان های گویا و عبارت های جبری

– درس اوّل: ریشه و توان

– درس دوم:ریشه nام

– درس سوم: توان های گویا

– درس چهارم: عبارت های جبری

فصل 4: معادله ها و نامعادله ها

– درس اوّل: معادله درجه دوم و
                     روش های مختلف حل آن
– درس دوم: سهمی
– درس سوم: تعیین علامت
   فصل 5: تابع
– درس اوّل: مفهوم تابع و بازنمایی های آن
– درس دوم: دامنه و برد توابع
– درس سوم: انواع توابع
   فصل 6: شمارش، بدون شمردن
– درس اوّل: شمارش
– درس دوم: جایگشت
– درس سوم: ترکیبچ
    فصل 7: آمار و احتمال
– درس اوّل: احتمال یا اندازه گیری شانس
– درس دوم: مقدمه ای بر علم آمار، جامعه و نمونه
– درس سوم: متغیر و انواع آن
شماره مجوز :802271055935
توضیحات بیشتر ...

درباره مدرس

تصویر پروفایل
نژاد مبشرmobasher
خرید ریاضی دهم رشته ریاضی فیزیک و تجربی
سطح آموزش:
مدت آموزش:
22 ساعت
50 دقیقه
قیمت گذاری نشده است
خرید و دانلود دوره
تمایل به خرید فیزیکی محصول دارم