سر فصل ها

سرفصل ها ارائه نشده است

درباره دوره

همراه  با اخرین تغییرات کتب درسی

آنچه در این مجموعه خواهید آموخت :

استدلال ریاضی

دنباله های ریاضی

لگاریتم

مدل سازی ریاضی

احتمال مقدماتی

 

شماره مجوز:802271053016

توضیحات بیشتر ...

درباره مدرس

تصویر پروفایل
لوح دانشمدیریت
خرید ریاضی چهارم دبیرستان (انسانی )
سطح آموزش:
مدت آموزش:
23h
20m
قیمت گذاری نشده است
خرید و دانلود دوره
تمایل به خرید فیزیکی محصول دارم