سر فصل ها

سرفصل ها ارائه نشده است

درباره دوره

آموزش طبق کتاب درسی

همراه با حل تمرینات مهم و تشریح کتاب

توزضیح گرامر به زبان ساده

توضیحات بیشتر ...

درباره مدرس

تصویر پروفایل
یار محمدیyarmohamadi
خرید زبان انگلیسی سال دهم
سطح آموزش:
مدت آموزش:
8h
40m
قیمت گذاری نشده است
خرید و دانلود دوره
تمایل به خرید فیزیکی محصول دارم