جستجو
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type

سر فصل ها

معرفی استاد
درس اول
درس دوم
درس سوم
درس چهارم
درس پنجم
درس ششم
ادامه سرفصل ها در توضیحات

درباره دوره

ترجمه خط به خط کتاب به صورت روان و شیوا –
تلفظ صحیح معنی کلمات و کاربرد صحیح آن در زبان عربی –
آموزش قواعدعربی به زبان ساده و رسا –
     آموزش استفاده از قواعد در حل تمرینات مختلف کتاب درسی –
مشاوره مهم و انگیزشی درس، در مورد اینکه چگونه عربی بخوانیم –
راه کار گرفتن بهترین نتیجه در امتحانات و آزمون ها –
– پیشگفتار
– اَلدَّرْسُ الَْاوَّلُ: مِنْ آياتِ الَْخلاقِ+ اِسْمُ التَّفْضيلِ وَ اسْمُ الْمَکانِ + حِوارٌ في سوقِ مَشهَد
– اَلدَّرْسُ الثّاني: في مَحْضَِ الْمُعَلِّمِ+ أُسْلوبُ الشَّطِ وَ أَدَواتُه
– اَلدَّرْسُ الثّالِث: عَجائِبُ الَْشْجارِ+ الْمَعْرِفَةُ وَ النَّکِرَةُ + حِوارٌ في الْمَلعَبِ الرّياضي
– اَلدَّرْسُ الرّابِع: آدابُ الکْلَامِ+ الَجُْملةَُ بعَْدَ النکَِّرَة
– اَلدَّرْسُ الْخامِس: الَکِْذْبُ مِفْتاحٌ لکِلُِّ شٍَّ+ ترَجَمَةُ الفِْعْلِ المُْضارِع(1) + حِوارٌ في الصَّيدَليَّة
– اَلدَّرْسُ السّادِس: آنّه ماري شيمِل+ تَرجَمَةُ الْفِعْلِ الْمُضارِعِ(2)
– اَلدَّرْسُ السّابِعُ: تَأثيرُ اللُّغَةِ الْفارِسيَّةِ عَلَی اللُّغَةِ الْعَرَبيَّةِ + مَعاني الَْفعالِ النّاقِصَةِ + حِوارٌ مَعَ الطَّبيبِ
– اَلمُْعْجَمُ
 معرفی مدرس :
دبیر رسمی آموزش و پرورش، 24 سال سابقه تدریس زبان عربی در مقاطع مختلف تحصیلی متوسطه اول و دوم و همچنین عربی پیش دانشگاهی و کنکور، سابقه همکاری با موسسات و آموزشگاه های معتبرهمچون لوح دانش و عضو کادر طلایی مدرسان شریف در زمینـه برگـزاری کلاس های کنـکور و تالیف صنایع کمک آمـوزشی
شماره مجوز :
8-00093-060636
توضیحات بیشتر ...

درباره مدرس

تصویر پروفایل
رضا سامنیsameni
خرید آموزش عربی 2 ( رشته ریاضی و تجربی )سال یازدهم
سطح آموزش:
مدت آموزش:
8 ساعت
20 دقیقه
30000تومان
خرید و دانلود دوره
تمایل به خرید فیزیکی محصول دارم