سر فصل ها

سرفصل ها ارائه نشده است

درباره دوره

جامع تریـن منبـع بـا بهتریـن کیفیـت

آنچه در این مجموعه خواهید آموخت:

درس اول : آفریدگا زیبایی

درس دوم : کوچ پرستوها

درس سوم : راز نشانه ها

درس چهارم : ارزش علم

درس پنجم : رهایی از قفس

درس ششم : آرش کمان گیر

درس هفتم : مهمان شهر ما

درس دهم : باغچه ی اطفال

درس یازدهم : فرمانده دل ها

درس دوازدهم : اتفاق ساده

درس سیزدهم : لطف حق

درس چهاردهم : ادب از که آمو ختی ؟

درس پانزدهم : شیر و موش

درس شانزدهم : پرسشگری

درس هفدهم : مدرسه ی هوشمند

توضیحات بیشتر ...

درباره مدرس

تصویر پروفایل
مریم چیت سازانchitsazan
خرید فارسی چهارم دبستان
سطح آموزش:
مدت آموزش:
7h
40m
قیمت گذاری نشده است
خرید و دانلود دوره
تمایل به خرید فیزیکی محصول دارم