0

بازگشت به مدرسه

اگر نگران مدرسه رفتن دانش آموزتان هستید.

و خواهان یادگیری دروس در منزل هستید.
لوح دانش براتون راهکار داره!
با تهیه بسته آموزشی لوح دانش یک سال تحصیلی را تضمین می کنیم.
این بسته های شامل :

فیلم های آموزشی درسی

فیلم های آموزشی با بهره گیری از اساتید مجرب

 

نرم افزار آموزشی درسی

نرم افزار آموزشی تمام انیمیشن و تعاملی

 

که دانش آموز میتونه با فیلم های آموزشی درس ها رو خوب یادبگیره و با استفاده از نرم افزار کلی تمرین و آموزش ببینه 🙂

 

 

ارسال رایگان