آموزش زبان انگلیسی به کودکان (تلفظ لغات)

بدون امتیاز 0 رای
۷۰۰,۰۰۰ تومان

در دوره آموزش تلفظ صحیح لغات در زبان انگلیسی به کودکان قصد داریم با روشی مفهومی و در محیطی شاد تلفظ و خواندن لغات در زبان انگلیسی را آموزش دهیم

0
۷۰۰,۰۰۰ تومان

آموزش زبان انگلیسی برای کودکان ۳ تا ۷ سال

بدون امتیاز 0 رای
۴۰۰,۰۰۰ تومان

در بخش دوم پکیج اشی و گودو در ۵ ساعت با ویدیوهایی جذاب به آموزش زبان انگلیسی کودکان می پردازیم. پکیج اشی و گودو با توجه به روانشناسی کودک تهیه شده است

0
۴۰۰,۰۰۰ تومان

آموزش زبان انگلیسی برای کودکان ۲ تا ۶ سال

بدون امتیاز 0 رای
۴۰۰,۰۰۰ تومان

اشی و گودو بهترین پکیج آموزشی زبان انگلیسی برای کودکان ۲ تا ۶ سال و با توجه به روانشاسی کودک آماده شده در این دوره کودک شما الفبا، رنگ ها و اعداد را می آموزد.

0
۴۰۰,۰۰۰ تومان