آموزش ریاضی و آمار ۱ پایه دهم

ریاضی و آمار ۱ از مهم‌ترین دروس پایه دهم رشته انسانی است که در گروه درس‌های تخصصی این گروه درسی…

۴۵,۰۰۰ تومان

آموزش زبان انگلیسی دوازدهم

زبان انگلیسی یکی از مهم‌ترین دروس سال‌های تحصیلی است که آموزه‌های آن در سال‌های پس از تحصیل هم برای شما…

۴۵,۰۰۰ تومان

آموزش فارسی ۱ پایه دهم

ادبیات فارسی ۱ پایه دهم از دروس عمومی و مشترک دانش آموزان دوره دوم متوسطه است. این درس برای هر…

۴۵,۰۰۰ تومان

آموزش فارسی ۲ پایه یازدهم

فارسی ۲ یازدهم از دروس عمومی همه رشته‌های دوره متوسطه است. این واحد درسی کنار مباحث دلنشینی خود، برای امتحانات…

۴۵,۰۰۰ تومان

آموزش علوم و فنون ادبی ۲ پایه یازدهم

درس علوم و فنون ادبی یکی از اصلی‌ترین و تخصصی‌ترین دروس رشته علوم انسانی است که در هر سه سال…

۴۵,۰۰۰ تومان

آموزش روانشناسی پایه یازدهم

درس روانشناسی یکی از دروس اصلی رشته انسانی است. این درس نه تنها در مقطع تحصیلی یازدهم که در بحث…

۴۵,۰۰۰ تومان

آموزش زبان خارجی ۲ پایه یازدهم

زبان انگلیسی یکی از مهم‌ترین دروس سال‌های تحصیلی است که آموزه‌های آن در سال‌های پس از تحصیل هم برای شما…

۶۰,۰۰۰ تومان

آموزش ریاضی و آمار ۲ پایه یازدهم

ریاضی و آمار یکی از دروس اصلی و تخصصی رشته علوم انسانی است که علاوه بر سال‌های تحصیلی دوره متوسطه،…

۴۵,۰۰۰ تومان

آموزش جغرافیای ایران پایه دهم

جغرافیای ایران یکی از دروس عمومی رشته‌های انسانی، تجربی و ریاضی است. این درس در معدل پایه دهم تاثیرگذار خواهد بود.…

۴۵,۰۰۰ تومان

آموزش عربی زبان قرآن ۲ پایه یازدهم (انسانی)

یکی از دروس اصلی رشته علوم انسانی، درس زبان عربی است. این درس در هر سه سال تحصیلی رشته تخصصی…

۴۵,۰۰۰ تومان