لوح دانش با بهره گیری از اساتید با تجربه از دانشگاه های برتر ایران به آموزش دروس دانشگاهی می
پردازد.

آموزش اصول حسابداری ۳

یکی از دروسی که دانشجویان رشته حسابداری باید آن را پاس کنند ،درس اصول حسابداری ۳ می باشد. سایت لوح…

۷۵,۰۰۰ تومان

آموزش ریاضی عمومی ۱

آموزش ریاضی عمومی ۱ درس ریاضی عمومی ۱ یکی از دروس پایه ای رشته های مهندسی است. قبل ازشروع یادگیری…

۸۵,۰۰۰ تومان

آموزش ریاضی عمومی ۲

آموزش ریاضی عمومی ۲ درس ریاضی عمومی ۲ یکی از دروس پایه ای رشته های مهندسی است. در این دوره…

۸۵,۰۰۰ تومان

آموزش آمار و کاربرد آن در مدیریت

آموزش آمار و کاربرد آن در مدیریت ضرورت روزافزرون استفاده از روش های آمار باعث شده که دانشگاه ها درس…

۹۵,۰۰۰ تومان

آموزش فیزیک عمومی ۲

آموزش فیزیک عمومی ۲ فیزیک عمومی ۲ یکی از دروس اصلی تمامی رشته های مهندسی است. در این دوره آموزشی…

۸۵,۰۰۰ تومان

آموزش مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی

آموزش مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی یکی از اولین دروسی که دانشجویان رشته کامپیوتر و برخی رشته های مهندسی پاس…

۶۵,۰۰۰ تومان

آموزش فیزیک عمومی ۱

آموزش فیزیک عمومی ۱ فیزیک عمومی ۱ یکی از دروس اصلی تمامی رشته های مهندسی است. اکثراً این درس در…

۸۵,۰۰۰ تومان

آموزش ریاضیات پایه

آموزش ریاضیات پایه قبل ازشروع یادگیری این درس باید برخی از مفاهیم پایه ای را فرا بگیرید. مطالبی از قبیل…

۸۵,۰۰۰ تومان

آموزش کاربرد آمار و احتمال در مهندسی صنایع

آموزش کاربرد آمار و احتمال در مهندسی صنایع (آمار ۲ رشته های علوم پایه) کاربرد آمار و احتمال در مهندسی…

۶۵,۰۰۰ تومان

آموزش تحقیق در عملیات

آموزش تحقیق در عملیات در این دوره آموزشی تیام امیرسرداری با بیانی شیوا به آموزش این درس می پردازد. سر…

۶۵,۰۰۰ تومان