آموزش اصول حسابداری ۱

آموزش اصول حسابداری ۱ یکی از دروس مهم رشته حسابداری ، اصول حسابداری ۱ می باشد . در این دوره…

۸۵,۰۰۰ تومان

آموزش اصول حسابداری ۲

آموزش اصول حسابداری ۲ اصول حسابداری ۲ یکی از دروس مهم رشته حسابداری است. استاد ابویسانی تمام تجربیات اجراییشان  در…

۶۵,۰۰۰ تومان

آموزش حسابداری میانه ۱

درس حسابداری میانه ۱ از دروس اصلی رشته حسابداری در مقطع کارشناسی است. دوره ی  آموزشی حسابداری میانه ۱ توسط استاد ابولفضل…

۸۵,۰۰۰ تومان

آموزش حسابداری صنعتی ۲

حسابداری صنعتی ۲ ، یکی از دروس اصلی رشته حسابداری است. این درس ۳ واحد است . حسابداری صنعتی از…

۸۵,۰۰۰ تومان

آموزش حسابداری صنعتی ۱

آموزش حسابداری صنعتی ۱ درس حسابداری صنعتی ۱،یکی از دروس اصلی رشته حسابداری است.که دانشجویان این رشته در نیم سال…

۶۵,۰۰۰ تومان