آموزش نی سطح پیشرفته

آموزش نی سطح پیشرفته برای تمرین و یادگیری حرفه شما هنرجویان فراهم شده است. پیش نیاز این دوره آموزشی ،…

۷۰,۰۰۰ تومان

آموزش گیتارپاپ سطح پیشرفته

دوره آموزش گیتارپاپ سطح پیشرفته برای تمرین و یادگیری حرفه شما هنرجویان فراهم شده است. پیش نیاز این دوره آموزشی…

۷۰,۰۰۰ تومان

آموزش ویولنسل سطح پیشرفته

دوره آموزش ویولنسل سطح پیشرفته برای تمرین و یادگیری حرفه شما هنرجویان فراهم شده است. پیش نیاز این دوره آموزشی…

۷۰,۰۰۰ تومان

آموزش ویولن سطح پیشرفته

دوره آموزش ویولن سطح پیشرفته برای تمرین و یادگیری حرفه شما هنرجویان فراهم شده است. پیش نیاز این دوره آموزشی…

۷۰,۰۰۰ تومان

آموزش گیتار آکوستیک سطح پیشرفته

دوره آموزش گیتار آکوستیک سطح پیشرفته برای تمرین و یادگیری حرفه شما هنرجویان فراهم شده است. پیش نیاز این دوره…

۷۰,۰۰۰ تومان

آموزش درامز سطح پیشرفته

دوره آموزش درامز سطح پیشرفته برای تمرین و یادگیری حرفه تر شما هنرجویان فراهم شده است. پیش نیاز این دوره…

۷۰,۰۰۰ تومان

آموزش گیتار الکتریک پیشرفته

دوره آموزش گیتار الکتریک پیشرفته برای تمرین و یادگیری حرفه ای تر شما هنرجویان فراهم شده است. پیش نیاز این…

۷۰,۰۰۰ تومان

آموزش گیتار کلاسیک سطح پیشرفته

گیتار یکی از ساز های محبوب نزد ایرانیان است. دوره آموزش آموزش گیتار کلاسیک سطح پیشرفته برای تمرین و یادگیری…

۷۰,۰۰۰ تومان

آموزش دف سطح پیشرفته

دوره آموزش دف سطح پیشرفته برای تمرین و یادگیری حرفه ای تر برای یادگیری شما هنرجویان عزیز فراهم شده است.…

۷۰,۰۰۰ تومان

آموزش گیتار فلامنکو سطح پیشرفته

گیتار فلامینگو یکی از انواع سبک‌های گیتار است. برای یادگیری این سبک گیتار می‌توانید کنار تدریس اساتید موسیقی، از فیلم…

۷۰,۰۰۰ تومان