آموزش کاربرد آمار و احتمال در مهندسی صنایع

بدون امتیاز 0 رای
۲۵۰,۰۰۰ تومان

آموزش کاربرد آمار و احتمال در مهندسی صنایع (آمار ۲ رشته های علوم پایه) کاربرد آمار و احتمال در مهندسی…

3
۲۵۰,۰۰۰ تومان