آموزش شطرنج حرفه ای

بدون امتیاز 0 رای
۲۲۰,۰۰۰ تومان

آموزش شطرنج حرفه ای مانند هر بازی و ورزشی قبل از این که مقابل حریف قرار بگیرید نیاز به آموزش…

43
۲۲۰,۰۰۰ تومان

آموزش شطرنج

بدون امتیاز 0 رای
۲۲۰,۰۰۰ تومان

آموزش شطرنج از پایه مانند هر بازی و ورزشی قبل از این که مقابل حریف قرار بگیرید نیاز به آموزش…

22
۲۲۰,۰۰۰ تومان