50%
تخفیف

آموزش کلیه دروس پنجم ابتدایی

بدون امتیاز 0 رای
۶۳۰,۰۰۰ تومان

کاملترین بسته کمک آموزشی پنجم ابتدایی شامل دروس فارسی و ریاضی و علوم و آزمایشگاه علوم به همراه آموزش ریاضی پنجم دبستان با انیمیشن، آموزش علوم پنجم دبستان با انیمیشن و آموزش دیکته پنجم دبستان با انیمیشن

4
۶۳۰,۰۰۰ تومان
50%
تخفیف

آموزش دروس دوم ابتدایی (لوح دانش)

بدون امتیاز 0 رای
۶۳۰,۰۰۰ تومان

کاملترین بسته کمک آموزشی دوم ابتدایی شامل دروس فارسی و ریاضی و علوم و آزمایشگاه علوم به همراه آموزش ریاضی دوم دبستان با انیمیشن، آموزش علوم دوم دبستان با انیمیشن و آموزش دیکته دوم دبستان با انیمیشن

0
۶۳۰,۰۰۰ تومان
50%
تخفیف

نرم افزار کمک درسی دوم ابتدایی – لوح سما

بدون امتیاز 0 رای
۱۵۵,۰۰۰ تومان

نرم افزار کمک درسی دوم ابتدایی – لوح سما – مجموعه نرم افزار آموزش دروس دوم ابتدایی به همراه آموزشهای جانبی لوح سما

موسسه لوح سما جهت کمک به دانش آموزان پایه دوم دبستان برای یادگیری بهتر و آشنایی با مفاهیم درسی مجموعه کاملی را بصورت انیمیشن تولید نموده است .

1
۱۵۵,۰۰۰ تومان