آموزش اقتصاد مهندسی

آموزش اقتصاد مهندسی اقتصاد مهندسی چیست؟ اقتصاد مهندسی (Engineering Economy) استفاده از تکنیک های ریاضی برای مقایسه اقتصادی بودن پروژه…

۹۵,۰۰۰ تومان