آموزش شطرنج حرفه ای

آموزش شطرنج حرفه ای مانند هر بازی و ورزشی قبل از این که مقابل حریف قرار بگیرید نیاز به آموزش…

43
۱۵۰,۰۰۰ تومان

آموزش شطرنج

آموزش شطرنج از پایه مانند هر بازی و ورزشی قبل از این که مقابل حریف قرار بگیرید نیاز به آموزش…

22
۱۲۰,۰۰۰ تومان