آموزش عود (بربط)

بدون امتیاز 0 رای
۲۲۰,۰۰۰ تومان

آموزش عود (بربط) بربت (بربط)  یا عود سازی ایرانی از رده ساز های زهی زخمه ای است.  که در خاورمیانه…

7
۲۲۰,۰۰۰ تومان