آموزش مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی

آموزش مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی یکی از اولین دروسی که دانشجویان رشته کامپیوتر و برخی رشته های مهندسی پاس…

25
۱۳۰,۰۰۰ تومان