آموزش آمار و کاربرد آن در مدیریت

بدون امتیاز 0 رای
۲۵۰,۰۰۰ تومان

آموزش آمار و کاربرد آن در مدیریت ضرورت روزافزرون استفاده از روش های آمار باعث شده که دانشگاه ها درس…

38
۲۵۰,۰۰۰ تومان