آموزش مبانی مذاکره

بدون امتیاز 0 رای
۸۱,۰۰۰ تومان

استفاده از آموزش مبانی مذاکره کلید موفقیت در مذاکرات هست . مذاکره و روش درست مذاکره در مبادلات تجاری از…

3
۸۱,۰۰۰ تومان