70%
تخفیف

فیلم تدریس دروس پایه هشتم متوسطه

بدون امتیاز 0 رای
۵۵۵,۰۰۰ تومان

آموزش دروس هشتم به همراه ویدیو های آموزشی | آموزش مجازی کلاس هشتم بدون نیاز به معلم خصوصی در لوح دانش با بهترین معلم‌ها

1
۵۵۵,۰۰۰ تومان
70%
تخفیف

ویدیوهای آموزشی دروس هفتم (کلیه دروس)

بدون امتیاز 0 رای
۵۵۵,۰۰۰ تومان
بسته طلایی آموزش کلیه دروس پایه هفتم متوسطه شامل دروس:

فیلم آموزش فارسی پایه هفتم متوسطه

فیلم آموزش ریاضی پایه هفتم متوسطه

فیلم آموزش علوم پایه هفتم متوسطه

فیلم آموزش عربی پایه هفتم متوسطه

فیلم آموزش انگلیسی پایه هفتم متوسطه

فیلم آموزش سوالات شب امتحان ریاضی پایه هفتم متوسطه

0
۵۵۵,۰۰۰ تومان
70%
تخفیف

آموزش کامل دروس ششم ابتدایی + انیمیشن

بدون امتیاز 0 رای
۳۷۸,۰۰۰ تومان

آموزش کلیه دروس ششم ابتدایی کاملترین بسته کمک آموزشی ششم ابتدایی شامل دروس فارسی و ریاضی و علوم و آزمایشگاه علوم به همراه آموزش ریاضی ششم دبستان با انیمیشن، آموزش علوم ششم دبستان با انیمیشن و آموزش دیکته ششم دبستان با انیمیشن

2
۳۷۸,۰۰۰ تومان
70%
تخفیف

آموزش کلیه دروس پنجم ابتدایی

بدون امتیاز 0 رای
۳۷۸,۰۰۰ تومان

کاملترین بسته کمک آموزشی پنجم ابتدایی شامل دروس فارسی و ریاضی و علوم و آزمایشگاه علوم به همراه آموزش ریاضی پنجم دبستان با انیمیشن، آموزش علوم پنجم دبستان با انیمیشن و آموزش دیکته پنجم دبستان با انیمیشن

3
۳۷۸,۰۰۰ تومان
70%
تخفیف

بسته آموزش کلیه دروس چهارم ابتدایی

بدون امتیاز 0 رای
۳۷۸,۰۰۰ تومان

بسته آموزش کلیه دروس چهارم ابتدایی کاملترین بسته کمک آموزشی چهارم ابتدایی شامل دروس فارسی و ریاضی و علوم و آزمایشگاه علوم به همراه آموزش ریاضی چهارم دبستان با انیمیشن، آموزش علوم چهارم دبستان با انیمیشن و آموزش دیکته چهارم دبستان با انیمیشن

3
۳۷۸,۰۰۰ تومان
70%
تخفیف

آموزش کلیه دروس سوم ابتدایی (لوح دانش)

بدون امتیاز 0 رای
۳۷۸,۰۰۰ تومان

شامل آموزش تصویری ریاضی فارسی علوم و آزمایشگاه علوم سوم ابتدایی به همراه آموزش ریاضی فارسی علوم و دیکته با انیمیشن

2
۳۷۸,۰۰۰ تومان
70%
تخفیف

بسته آموزشی کلاس اول ابتدایی لوح دانش

بدون امتیاز 0 رای
۳۷۸,۰۰۰ تومان

بهترین بسته آموزشی برای دانش آموزان کلاس اول ابتدایی شامل تمامی دروس آموزش ریاضی، فارسی، علوم، آزمایشگاه علوم و…

3
۳۷۸,۰۰۰ تومان
70%
تخفیف

نرم افزار آموزش کلیه دروس ششم ابتدایی-لوح سما

بدون امتیاز 0 رای
۸۷,۰۰۰ تومان

نرم افزار کمک درسی آموزش دروس پنجم ابتدایی به صورت عملی و در محیط انیمیشن و جذاب

(آموزش ریاضی پنجم ابتدایی  – آموزش علوم پنجم ابتدایی  – آموزش فارسی پنجم ابتدایی –آموزش قرآن)

2
۸۷,۰۰۰ تومان
70%
تخفیف

نرم افزار کمک درسی پنجم ابتدایی (لوح سما)

بدون امتیاز 0 رای
۸۷,۰۰۰ تومان

نرم افزار کمک درسی آموزش دروس پنجم ابتدایی به صورت عملی و در محیط انیمیشن و جذاب

(آموزش ریاضی پنجم ابتدایی  – آموزش علوم پنجم ابتدایی  – آموزش فارسی پنجم ابتدایی –آموزش قرآن)

1
۸۷,۰۰۰ تومان
70%
تخفیف

نرم افزار کمک درسی چهارم ابتدایی (لوح سما)

بدون امتیاز 0 رای
۸۷,۰۰۰ تومان

نرم افزار کمک درسی آموزش دروس سوم ابتدایی به صورت عملی و در محیط انیمیشن و جذاب

(آموزش ریاضی چهارم ابتدایی آموزش علوم چهارم ابتدایی  – آموزش فارسی چهارم ابتدایی –آموزش قرآن)

4
۸۷,۰۰۰ تومان