70%
تخفیف

آموزش شطرنج حرفه ای

بدون امتیاز 0 رای
۶۶,۰۰۰ تومان

آموزش شطرنج حرفه ای مانند هر بازی و ورزشی قبل از این که مقابل حریف قرار بگیرید نیاز به آموزش…

48
۶۶,۰۰۰ تومان
70%
تخفیف

آموزش شطرنج

بدون امتیاز 0 رای
۶۶,۰۰۰ تومان

آموزش شطرنج از پایه مانند هر بازی و ورزشی قبل از این که مقابل حریف قرار بگیرید نیاز به آموزش…

25
۶۶,۰۰۰ تومان