مدرس جوان و آینده داری که شناخت خوبی از علم اقتصاد دارد.

0/5 ( 0 نظر )