مدرس جوان و آینده داری که شناخت خوبی از علم اقتصاد دارد.

0/5 (0 نظر)