• عضو هیئت علمی دانشگاه

  • عضو انجمن حسابداران خبره ایران

  • کارشناس رسمی دادگستری

  • مؤلف کتاب و نشریات مختلف در زمینه حسابداری

0/5 (0 نظر)