استاد حسین پور کارشناس و مدرس رشته های مکانیک بابیش از ۱۵ سال سابقه تدریس
مدارک و افتخارات :
• گذراندن دوره مدیریت جامع برنامه ریزی و مهندسی ( دانشکده فنی دانشگاه تهران)
• نفر اول المپیاد مهارت ملی در رشته نقشه کشی صنعتی با کامپیوتر در سطح استان اصفهان در سال های ۱۳۸۰و۱۳۸۲
• نفر برتر المپیاد مهارت ملی در رشته نقشه کشی صنعتی با کامپیوتر در سطح کشور در سال ۱۳۸۲
• مربی تیم المپیاد ساخت و تولید استان اصفهان و کسب مقام اول کشوری ۱۳۸۹
توانایی و تخصص :
• CAD/CAM/CAE
• مسلط بر روند ساخت قطعات و تجهیزات
• مسلط به جوشکاری برق و پلیت
• مسلط به برنامه نویسی CNC و نرم افزارهای مربوطه
• تسلط بر نرم افزار های :
 طراحی و نقشه کشی :
(AutoCAD ,MDT ,Autoform,Solid works , PDMS, CATIA, Inventor, Rhino, Alias, Kisssoft,
….,Nx , X-Steel, )
 تحلیلی و محاسباتی :
) CAESAR, Fluent, ABAQUS, ANSYS, COMSOL)
 برنامه نویسی :
MATLAB, FORTRAN, C