• داریوش بسطامی
  • مدرس درس عربی پایه دهم
  • دارای مدرک کارشناسی ارشد در رشته ادبیات تطبیقی
  • حدود ۱۰ سال سابقه تدریس در مدارس و آموزشگاههای تهران و کرج