دکتر علی نانکلی
_کارشناسی ارشد ریاضی محض گرایش هندسه
_فارغ التحصیل دانشگاه امیر کبیر
_۱۲ سال سابقه تدریس در مدارس معتبر تهران از جمله: علامه حلی-سروش-سلام سبز-شهدای کارگر-دانش
_مدرس دانشگاه پیام نور(واحد تهران)
_مدرس دانشگاه جامع علمی و کاربردی
_مولف کتاب راهنمای ریاضی عمومی۱ پیام نور