کارشناسی مدیریت
۱۵ سال سابقه تدریس در پایه های مختلف از جمله ریاضی دوم دبستان
دارای مدرک ضمن خدمت روش خلاقیت
مدرس ریاضی تخصصی سپاس پایه اول ابتدایی تا پیش دانشگاهی
دارای مدرک حسن خدمت ارزشیابی توصیفی
دارای مدرک خدمت روش و فنون تدریس

0/5 (0 نظر)