• دارای مدرک کارشناسی ارشد حسابداری
  • عضو انجمن حسابداران  خبره ایران
0/5 ( 0 نظر )