• دارای مدرک کارشناسی ارشد حسابداری
  • عضو انجمن حسابداران  خبره ایران
0/5 (0 نظر)