• کارشناسی ارشد آمار از دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال

  • کارشناسی آمار از دانشگاه شهید بهشتی

  • مدرس دانشگاه آزاد دماوند و دانشگاه پیام نور تهران و و رامین

0/5 (0 نظر)