• دانشجوی دوره دکترای دانشگاه علم و صنعت

  • مدرس دانشگاه

  • مشاور شرکت سایپا

  • معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

  • سازمان اوقاف و پژوهشگاه نیرو در حوزه مدیریت کیفیت و مدیریت استراتژیک

  • بیش از ۶ ساال سابقه تدریس کنترل کیفیت در حوزه های کنترل و مدیریت تضمین کیفیت

0/5 (0 نظر)