• مدرک دکترای تخصصی نرم افزار

  • ۱۰ سال سابقه تدریس در دانشگاه مختلف تهران ،فارس ،هرمزگان

  • تدریس درس مدار منطقی با کتاب آقای موریس مانو

0/5 (0 نظر)